Wie wij zijn

Ons onderwijsconcept
Op basisschool Franciscus zitten ongeveer 130 leerlingen die verdeeld zijn over 5 groepen. Het aantal leerlingen is de komende jaren licht stijgend. 
Kinderen van dezelfde leeftijd worden bij elkaar in een groep geplaatst en volgen hetzelfde programma op eigen niveau. Aangezien we een “kleine” school zijn, maken we vaak combinatieklassen. (twee leerjaren in één groep). Elke groep volgt een eigen programma, maar om het groepsgevoel te bevorderen, volgen de kinderen waar dat kan een gezamenlijk programma met activiteiten. Hierbij valt te denken aan wereldoriëntatie, muziek, verkeer, gym en expressie. We doen veel dingen schoolbreed, waarbij we zorgen voor een gezamenlijke opening of sluiting, denk hierbij aan mediawijsheidweek, kinderboekenweek etc.
 
Onze visie op passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, kwalitatieve ondersteuning. Op passend onderwijs. Dat is onderwijs dat past bij de behoefte van het individuele kind. Of dit nu regulier onderwijs (BAO) is, (tijdelijk) extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis)onderwijs (SO/SBO): wat kind en professional nodig hebben, vormt het uitgangspunt voor wat we doen.