De verbinding (BSO, TSO en dagopvang)

Alle vormen van opvang op onze school worden verzorgd door kinderopvang ‘De Verbinding’. Deze kinderopvang is in en bij het gebouw van onze school aanwezig. Er wordt gewerkt met doorlopende leerlijnen zodat jonge kinderen worden voorbereid op hun schoolloopbaan. Er is samenwerking met de school waardoor opvang en onderwijs goed op elkaar aansluiten.

Op onze school is er peuteropvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar op maandag- woensdag- en donderdagochtend. Er is kinderdagopvang bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan beide ouders werken. Buitenschoolse opvang (BSO) wordt geboden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, zowel voor schooltijd vanaf 7.45 uur als na schooltijd tot 18.30 uur. De buitenschoolse opvang vindt plaats binnen de schoolruimte en zijn directe omgeving. Voorlopig maakt de BSO-gebruik van de ruimtes van de peuteropvang en de kinderopvang.

 

eer informatie over bovenstaande opvangmogelijkheden vindt u op de website:

www.deverbinding-sintoedenrode.nl