School Maatschappelijk Werk

klik hier voor het aangepaste overzicht:  'Weinig inkomen en kinderen'       

Mijn naam is Margriet van Willigenburg en ik ben de nieuwe Jeugd Maatschappelijk Werker van Sint-Oedenrode. Ik heb zelf twee kinderen (Dean en Lynn ) in de basisschoolleeftijd en woon samen met Jeroen die een eigen bedrijf heeft.

Als Jeugd Maatschappelijk Werker kom ik op vaste tijden op alle basisscholen in Sint-Oedenrode en omgeving. Ik ben er voor adviesvragen en consultatie en heb gesprekjes met kinderen die dit even nodig hebben.

Wanneer je kind of je (thuis)situatie besproken wordt met mij door school, gebeurt dit altijd in overleg met jullie als ouders. Vaak worden ouders ook betrokken in de gesprekken, zodat er samen met school één lijn getrokken wordt. Dit alles met als doel het welzijn van je kind te bevorderen.

In sommige situaties is er net wat meer nodig dan school of Jeugd Maatschappelijk Werk kan bieden. Wanneer dit het geval is zal er in samenspraak met ouders gekeken worden naar specialistische hulp die doeltreffend is en kan bijdragen aan een positieve ontwikkeling voor je kind op school of daarbuiten. 

Naast de aanmeldingen via school, krijg ik ook aanmeldingen via de Gemeente Sint-Oedenrode, waarmee ik direct samenwerk om de gezinnen uit Sint-Oedenrode en omgeving zo goed mogelijk bij te staan. Dus schroom niet om bij mij een vraag neer te leggen. Samen weet je over het algemeen meer dan alleen.

Met vriendelijke groet,

Margriet van Willigenburg 

Jeugd Maatschappelijk Werk Lumens Sint-Oedenrode

Lumens | Odendael 11 | 5492 CT Sint-Oedenrode

040 219 3609 | 06 1390 4909 

m.v.willigenburg@lumenswerkt.nl |www.lumenswerkt.nl

werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag