Leerlingenraad

Als school vinden we het belangrijk dat we weten wat er speelt en leeft bij de kinderen. De mening van de kinderen is belangrijk en nemen we ook serieus. We vragen hier regelmatig naar in onze klassen maar hebben ook een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 4 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen ongeveer 1x in de 8 weken met de adjunct-directeur over dingen die op school gebeuren of georganiseerd moeten worden. De verkiezingen voor de leerlingenraad vinden plaats in september. 

Leden van de Leerlingenraad 2019-2020

Hein en Sanne: groep 7/8

Quinten en Suze: groep 5/6

Waarom een leerlingenraad?

Een leerlingenraad dient goed te kunnen luisteren naar de wensen van de andere kinderen en deze kunnen overbrengen aan de directeur en leerkrachten van de school. Samen praten ze over mogelijke oplossingen en worden er nieuwe ideeën ingebracht. Daarnaast heeft de leerlingenraad als taak om, samen met alle andere kinderen, een veilige en gezellige school te creëren. Zij komen op voor anderen en nemen hun verantwoordelijkheid. 
Ook vinden we het belangrijk dat we betrokkenheid van leerlingen bij school bevorderen, ze spelenderwijs kennis laten maken met de democratische beginselen en dat dat we samen kunnen praten over de kwaliteit van ons onderwijs. 

leerlingenraad nieuws

Op donderdag 5 september 2019 zijn we op uitnodiging van directeur Paul Meessen (SKOSO) met hem in gesprek gegaan waarbij 2 vragen centraal stonden:

Wat maakt leren leuk?

Wanneer leer ik het meest?

Directeur-bestuurder Paul Meessen wilde van ons horen hoe wij op onze school over deze vragen dachten. Wij, leerlingenraad, hebben deze vragen door onze klasgenoten laten beantwoorden. Heel veel kinderen hebben geantwoord dat bewegend leren/ actief leren fijn is. Sommige kinderen werken graag samen en andere kinderen vinden het prettig rustig alleen te werken.

Over het algemeen zijn alle kinderen tevreden over de manier waarop wij mogen leren op school.

Namens de leerlingenraad van schooljaar 2019-2020

Juf Helma Otten