https://bsboskant.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Basisschool Franciscus

Medezeggenschapsraad

Aan een school zijn veel partijen verbonden, er werkt personeel, leerlingen volgen er onderwijs en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. Van oudsher praten deze groepen (geledingen) over het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor het personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen.

De MR van onze school bestaat uit 4 personen:

Personeelsgeleding:

Suzan van den Heuvel en Tamira Oosting
                  
Oudergeleding:

Aniek van Hees en  Heleen van Beers- van der Zanden            

Voor vragen, reacties of meningen kunt U mailen naar bsboskantmr@gmail.com