https://bsboskant.nl/wp-content/themes/gymappstest SOP | Basisschool Franciscus

SOP

Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de
invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat.
De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) vormen de basis van het aantonen van de ondersteuningsvoorzieningen in de regio.
Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen.
 
Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
• een korte typering van onze school;
• de kwaliteit van onze basisondersteuning;
• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen
personeelsbestand en van buiten de school);
• de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel (SOP): schoolrapport 2020-2021