https://bsboskant.nl/wp-content/themes/gymappstest Schooltijden en Vakantierooster | Basisschool Franciscus

Schooltijden en Vakantierooster

Schooltijden

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

 

Vakanties  2020-2021

Herfstvakantie   Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie  Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie Maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021
Meivakantie  Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Zomervakantie    Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

.

 

Vrije (mid)dagen voor leerlingen:

Kerst    Donderdagmiddag 17 december 2020 vanaf 12.00 uur                      (kerstmarkt 18.30 – 20.00 uur)
2e Paasdag Maandag 5 april 2021
Koningsdag Dinsdag 27 april 2021 
Hemelvaart Donderdag 13 mei 2021 (in de meivakantie)
2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021
Laatste schoolmiddag Vrijdag 23 juli 2021 vanaf 12.00 uur

 

Studiedagen/dagdelen ( ook vrije (mid)dagen voor de leerlingen): 

Studiemiddag team  Donderdagmiddag 1 oktober 2020
Studiedag team  Maandag 2 november 2020
Studiedag team  Vrijdag 29 januari 2021
Studiedag team  Dinsdag 22 juni 2021

 

Schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie:  25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie:  27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
2e Paasdag:   18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag:   6 juni 2022
Zomervakantie:  25 juli t/m 2 september 2022

 

Verlofregeling

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden. De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website. Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen.

Klik hier voor het aanvraagformulier verlof

Klik hier voor het beleid m.b.t. het Continurooster