https://bsboskant.nl/wp-content/themes/gymappstest Schooltijden en Vakantierooster | Basisschool Franciscus

Schooltijden en Vakantierooster

Schooltijden

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

 

Vakanties  2021-2022

Herfstvakantie   25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022
Zomervakantie    25 juli t/m 2 september 2022

.

 

Vrije (mid)dagen voor leerlingen:

Kerst    Woensdagmiddag 22 december 2021 vanaf 12.00 uur (kerstviering 18.00 – 19.30 uur)
2e Paasdag Maandag 18 april 2022
Hemelvaart Donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022
2e Pinksterdag Maandag 6 juni 2022
Laatste schoolmiddag Vrijdag 22 juli 2022 vanaf 12.00 uur

 

Studiedagen/dagdelen ( ook vrije (mid)dagen voor de leerlingen): 

Studiemiddag team Di mi 5 oktober 2021 vanaf 12 u
Studiedag team Wo  1 december 2021
Studiedag team Wo 12 januari 2022
Studiedag team Do 27 januari 2022
Studiemiddag team Di mi  8 februari 2022 vanaf 12 u 
Studiedag team Ma 20 juni 2022
Studiemiddag team Di mi 5 juli 2022 vanaf 12 u

 

Verlofregeling

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden. De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website. Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen.

Klik hier voor het aanvraagformulier verlof