Schooltijden en Vakantierooster

Vakantierooster SKOSO 2020-2021

  • Herfstvakantie 19 oktober 2020 – 23 oktober 2020

  • Kerstvakantie 21 december 2020 – 1 januari 2021

  • Voorjaarsvakantie 15 februari 2021 – 19 februari 2021

  • 2e Paasdag 5 april 2021

  • Koningsdag 27 april 2021

  • Meivakantie 3 mei 2021 – 14 mei 2021

  • 2e Pinksterdag 24 mei 2021

  • Zomervakantie 26 juli 2021 – 3 september 2021

Schooltijden continurooster  m.i.v.  januari 2020

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

groep 1 is op vrijdag vrij

Vakanties

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Meivakantie

Zomervakantie

Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019

Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020

Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

Vrije (mid)dagen voor leerlingen:

2e Paasdag                                           Maandag 13 april 2020

Koningsdag                                          Maandag 27 april 2020 (in meivakantie)

Bevrijdingsdag                                      Dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart                                           Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

2e Pinksterdag                                      Maandag 1 juni 2020

Laatste schoolmiddag                          Vrijdag 10 juli 2020 vanaf 12.00 uur

Vrije (mid)dagen voor de leerlingen i.v.m. studiedagen leerkrachten:

Studiedag SKOSO                                   Maandag 7 oktober 2019

Studieochtend team                              Woensdagochtend 30 oktober 2019

Studieochtend team                              Vrijdagochtend 6 december 2019 (Sint)

Studiemiddag team                               Dinsdagmiddag 4 februari 2020 v.a. 12 uur

Studiedag team                                      Maandag 4 mei 2020 (5 mei is Bevrijdingsdag)

Studiemiddag team                               Donderdagmiddag 11 juni 2020 v.a. 12 uur

 

Verlofregeling

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden. De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website. Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen.

Klik hier voor het aanvraagformulier verlof

Klik hier voor het beleid m.b.t. het Continurooster